Testimonials

Ria heeft als interimdirecteur leiding gegeven aan onze VAK, centrum voor kunsteducatie. Zij stond aan het roer in een lastige en intensieve periode. De VAK bevindt zich in een verzelfstandigingsproces dat, mede door de bezuinigingen die haar zijn opgelegd vanwege de slechte financiële positie van de gemeente Delft, een weerbarstig traject blijkt. Ria heeft op standvastige en betrokken wijze haar taak vervuld waarbij zij zowel de operationele continuïteit als het openen van een perspectief op samenwerking met een culturele partner vorm en inhoud heeft weten te geven.
(Hans Krul, gemeentesecretaris Delft)

Dankzij haar goede contactuele eigenschappen weet Ria snel verbinding met anderen te leggen, mensen te prikkelen en te inspireren. Hiermee zet zij processen en vooral mensen in beweging. Soms worden al jaren sluimerende wensen omgezet in daadwerkelijk handelen. Hier heeft zowel de organisatie als de betrokken medewerker veel profijt van. Zij zorgt voor zowel structuurinterventies als voor hernieuwde energie bij medewerkers om nieuwe wegen in te slaan.
(Hans Kuijpers, directeur Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie)

Ria is een intelligente vrouw met een hoge mate van passie en bevlogenheid om de door de organisatie gestelde doelen te bereiken. Daarbij schroomt zij niet om ‘in de wind te staan’ en heilige huisjes omver te werpen. Dit doet zij op een eigen wijze waar men soms aan moest wennen. Zij was erg gezien bij haar medewerkers: inspirerend, ondersteunend en een goede sparring partner. Voor mij persoonlijk was zij een leermeester voor mijn handelen in het kader van strategie en beleid. Ik heb van haar kunnen leren en ben haar gaan waarderen, ook door haar rust, humor en relativeringsvermogen.
(Alphons Olthof, directeur Politieacademie/Maatwerk)