Inspiratie

Culture Eats Strategy For Breakfast

Binnen een organisatie zijn omgevingsfactoren en voorbeeldgedrag van onschatbare waarde. Een strategische koers wordt pas dagelijkse praktijk als het makkelijk en voor de hand liggend is om het ‘goede’ gedrag te vertonen dat spoort met de doelstellingen van de organisatie. Wanneer de strategie consequent en logisch wordt doorgevoerd en vertaald naar het dagelijks werk ontstaat een ‘flow’. Kortom, weet wat je focus is en maak het makkelijk om bij te dragen. Zo kan iedereen zijn (specialistische) kennis en vaardigheden optimaal inzetten voor het eindresultaat. Dit belang van ‘congruentie’ draag ik uit in mijn werk.

A Penny For Your Thoughts

Recente inzichten uit de neuro- en ontwikkelingspsychologie laten overtuigend zien dat gedrag, denken en voelen worden bepaald door een wisselwerking tussen aanleg en omgeving. Aangeboren talenten komen pas volledig tot bloei onder de juiste omstandigheden en bij voldoende (h)erkenning. Een organisatie met een duidelijke identiteit en signatuur trekt de best passende medewerkers aan en biedt de basis voor het verder ontwikkelen van hun potentieel. Andersom maakt een ondoorzichtige structuur of werkwijze een organisatie juist kwetsbaar, onzeker en angstig. Medewerkers voelen zich geen onderdeel van de organisatie en handelen enkel nog uit eigenbelang. In mijn opdrachten houd ik nadrukkelijk rekening met deze wisselwerking tussen aanleg en omgeving bij mensen. Want een organisatie verandert pas écht als medewerkers ervaren dat het gevraagde gedrag persoonlijk loont en collectief verbindt.